Dr. Jiří Toman, CSc.

Vzdělání:

Vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogických, sociálních a ekonomických věd.

V roce 2002 absolvoval komplexní kvalifikační program řízení lidských zdrojů, který vznikl ve spolupráci Národního vzdělávacího fondu, Praha a Cranfield University, School of Management, Anglie.

 

Praktické zkušenosti a dovednosti:

V praxi zastával pozice v TOP managementu jako personální manažer a vedoucí kanceláře generálního ředitele.

Na základě této skutečnosti získal řadu zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů:

 • získávání a výběr zaměstnanců, spolupráce se školami
 • tvorba systému odměňování, vzdělávání a hodnocení
 • polupráce s odborovou organizací, kolektivní vyjednávání
 • implementace personálního informačního systému
 • ukončení pracovního poměru zaměstnanců, hromadné propouštění
 • analýza podnikové kultury
 • BOZP a závodní preventivní péče atd.

Další zkušeností získal v oblasti řízení a organizace:

 • vedení kanceláře generálního ředitele, organizace porad, zpracování výročních zpráv a.s., příprava a vedení valné hromady a.s.
 • plánování, hodnocení a kontrolní činnost
 • styk s veřejností
 • vedení týmu personálního útvaru včetně BOZP a mzdové účtárny.

 

Lektorská a pedagogická činnosti:

Dlouholetá pedagogická praxe na vysoké vojenské škole a v posledním období dosud na vyšší odborné škole (Veřejně správní akademie Brno), se zaměřením na problematiku řízení lidských zdrojů, ekonomické teorie, profesního vzdělávání, organizačního řízení a pracovního práva.

Vedení seminářů pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance organizací a to především na téma týkající se prohlubování jejich „měkkých“ dovedností.

Některé organizace, ve kterých byla získána lektorská praxe:

Korado, a.s., Penam, a.s., F. X. MEILER, s. r. o., Hestego, s. r. o., Egston system elektronic, spol. s r. o., ABB, s.r.o., Charita Brno, Charita Frýdek-Místek, Svaz tělesně postižených Brno, MÚ Příbram, MÚ Louny, MÚ Lom u Mostu, MÚ Meziboří a další.

Vedení otevřených kurzů pro zájemce z veřejné správy i podnikatelských organizací, které probíhají v Brně a v Praze.

 

Publikační činnost:

Články ve Zpravodaji pro mzdové účetní a personalisty VERLAG DASHÖFER k problematice:

 • zkušenosti z hromadného propouštění zaměstnanců,
 • zákon o inspekci práce,
 • zkušenosti z implementace personálního informačního systému,
 • zkušenosti z realizace hodnocení zaměstnanců,
 • konto pracovní doby.